הערכות לקראת שנה`ל החדשה - העסקת עובדי הוראה במערכת החינוך ברשויות המקומיות - 27.7
תאור הפעילות
סוג הפעילות יום עיוןתחוםחינוך
מועד פתיחה 27/07/22מועד סיום27/07/22
מועד סגירת הרשמה27/07/2022
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום