חוק הגברת האכיפה - אחריות מזמין השירות על זכויותיהם של עובדי הקבלן
תאור הפעילות
סוג הפעילות יום עיוןתחוםכספים וכלכלה,משאבי אנוש והדרכה,משפטי,רכש לוגיסטיקה ואחזקה,שכר,בקרה וביקורת
מועד פתיחה 03/12/2020מועד סיום03/12/2020
מועד סגירת הרשמה02/12/2020
מיקום הפעילותלימוד מרחוק באמצעות זום
הזמנה ומידע כללי