ניהול בכיר לנשים בשלטון המקומי - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמגדר/מעמד האישה
מועד פתיחה 03/03/2021מועד סיום05/05/2021
מועד סגירת הרשמה01/03/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי