דיני מכרזים מוניציפאליים - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמשפטי,רכש לוגיסטיקה ואחזקה
מועד פתיחה 10/11/2021מועד סיום22/12/2021
מועד סגירת הרשמה09/11/2021
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי