להיות דירקטורית- מהלכה למעשה - 2023
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמגדר/מעמד האישה,ניהול כללי
מועד פתיחה 13/03/23מועד סיום01/05/23
מועד סגירת הרשמה12/03/2023
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה