אנרגיה מתחדשת- כלים להנעת תכנית אסטרטגית רשותית בנושא אנרגיה - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםאיכות סביבה וקיימות,הנדסה
מועד פתיחה 22/02/2021מועד סיום17/03/2021
מועד סגירת הרשמה21/02/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי