מיומנויות ניהול (אחד משני קורסים לחלף תואר) - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורס
מועד פתיחה 25/10/2021מועד סיום06/12/2021
מועד סגירת הרשמה05/10/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום