כלים יישומיים להטמעת רפורמת הגפ`ן - 2023
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםחינוך
מועד פתיחה 13/02/23מועד סיום16/05/23
מועד סגירת הרשמה12/02/2023
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה
             מיכסת הרישום מלאה