ממטרד למשאב – ניהול בר קיימא של פסולת מוצקה ברשויות מקומיות - 2022
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםשפ`ע,תברואה,איכות סביבה וקיימות,תפעול
מועד פתיחה 18/05/2022מועד סיום13/07/2022
מועד סגירת הרשמה17/05/2022
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי