חריגות שכר ובדיקת שכר מנקודת מבטו של משרד האוצר
תאור הפעילות
סוג הפעילות יום עיוןתחוםכספים וכלכלה
מועד פתיחה 22/10/2020מועד סיום22/10/2020
מועד סגירת הרשמה22/10/2020
מיקום הפעילותלימוד מרחוק באמצעות זום
הזמנה ותכנית היום