דיני תכנון ובנייה חידושים ותיקונים - 2020
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמשפטי,נבחרי ציבור,פיקוח ורישוי,הנדסה
מועד פתיחה 01/12/2020מועד סיום12/01/2021
מועד סגירת הרשמה30/11/2020
מיקום הפעילותלימוד מרחוק באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי