ממונה קורונה ברשויות המקומיות - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםאחר,בטחון וחרום
מועד פתיחה 12/01/2021מועד סיום02/02/2021
מועד סגירת הרשמה11/01/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום
סיליבוס ומידע כללי