הכשרה בסיסית ברישוי עסקים שלב א והסמכת מפקחי רישוי עסקים - 2023
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםרישוי עסקים ושילוט
מועד פתיחה 17/01/23מועד סיום06/06/23
מועד סגירת הרשמה16/01/2023
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה