היבטים כלכליים בתכנון ובנייה - היטלי השבחה, פיצויים ואגרות - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםכספים וכלכלה,תכנון ובנייה
מועד פתיחה 24/02/2021מועד סיום17/03/2021
מועד סגירת הרשמה23/02/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי