אסטרטגיות לשיתוף ציבור בימי משבר הקורונה - אתגרים והזדמנויות
תאור הפעילות
סוג הפעילות יום עיוןתחוםאחר
מועד פתיחה 10/12/2020מועד סיום10/12/2020
מועד סגירת הרשמה18/12/2020
מיקום הפעילותלימוד מרחוק באמצעות זום
הזמנה ומידע כללי