ניהול תיק משפטי - עתירות ובג`צים - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמשפטי
מועד פתיחה 22/02/2021מועד סיום15/03/2021
מועד סגירת הרשמה21/02/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי