ניהול רשומות וארכיון ברשות המקומית - 2022
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםאחר
מועד פתיחה 25/10/22מועד סיום20/12/22
מועד סגירת הרשמה31/10/2022
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום מפת הגעה