ניהול תיק משפטי - עתירות ובג`צים - 2022
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמשפטי
מועד פתיחה 01/06/22מועד סיום15/06/22
מועד סגירת הרשמה31/05/2022
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה