הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים - 2020
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםניהול כללי
מועד פתיחה 07/12/2020מועד סיום08/02/2021
מועד סגירת הרשמה06/12/2020
מיקום הפעילותלימוד מרחוק באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי