הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים - 2022
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםניהול כללי
מועד פתיחה 09/05/2022מועד סיום18/07/2022
מועד סגירת הרשמה08/05/2022
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי