להפוך רעיונות למציאות – כלים להתמודדות עם אתגרים עכשוויים ועתידיים של הרשות המקומית - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםניהול כללי,אחר
מועד פתיחה 25/05/2021מועד סיום29/06/2021
מועד סגירת הרשמה24/05/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי