סוגיות עומק במכרזי הרשויות המקומיות - שלב ב` - 2023
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמשפטי,רכש לוגיסטיקה ואחזקה
מועד פתיחה 07/06/23מועד סיום21/06/23
מועד סגירת הרשמה06/06/2023
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה