הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםנבחרי ציבור,ניהול כללי
מועד פתיחה 03/05/2021מועד סיום12/07/2021
מועד סגירת הרשמה30/04/2021
סיליבוס ומידע כללי