הכשרת מפקחי רישוי עסקים - 2022
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםרישוי עסקים ושילוט
מועד פתיחה 21/09/22מועד סיום22/09/22
מועד סגירת הרשמה20/09/2022
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום