הכשרת מנהלי אירועים שאינם דורשי רישוי - 2022
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםאחר,רווחה קהילה חברה קליטה
מועד פתיחה 22/11/22מועד סיום05/01/23
מועד סגירת הרשמה21/11/2022
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה