הכשרת מפקחי רישוי עסקים - 2023
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםרישוי עסקים ושילוט
מועד פתיחה 22/03/23מועד סיום23/03/23
מועד סגירת הרשמה21/03/2023
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום