ממונות.ים על מניעת הטרדה מינית ברשויות המקומיות - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמגדר/מעמד האישה
מועד פתיחה 29/12/2021מועד סיום02/03/2022
מועד סגירת הרשמה28/12/2021
מיקום הפעילותמרכז הסיוע, תל אביב
סיליבוס ומידע כללי