ניהול תהליכי שיתוף ציבור בשלטון המקומי - 2021
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמוקדים עירוניים,נבחרי ציבור,ניהול כללי,ספורט ותרבות,אחר,רווחה קהילה חברה קליטה,שירות,דוברות הסברה ומיתוג,חינוך
מועד פתיחה 09/02/2021מועד סיום02/03/2021
מועד סגירת הרשמה08/02/2021
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי