מתאוריה לפרקטיקה: טיוב תהליכים בין יחידת ההון האנושי והשכר - 2024
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםמשאבי אנוש והדרכה,שכר
מועד פתיחה 03/06/24מועד סיום01/07/24
מועד סגירת הרשמה28/05/2024
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה