סמכויות הועדה המקומית לתכנון ובניה בעיר המודרנית בישראל
תאור הפעילות
סוג הפעילות יום עיוןתחוםתכנון ובנייה
מועד פתיחה 07/01/2021מועד סיום07/01/2021
מועד סגירת הרשמה31/12/2020
מיקום הפעילותלימוד מרחוק (מקוון) באמצעות זום
הזמנה ותכנית היום