הכשרת דירקטורים בתאגידים מוניציפאליים וציבוריים - 2019
תאור הפעילות
סוג הפעילות קורסתחוםניהול כללי,אחר
מועד פתיחה 07/05/2019מועד סיום09/07/2019
מועד סגירת הרשמה07/05/2019
מיקום הפעילותמרכז השלטון המקומי, הארבעה 28, מגדלי חג`ג`- בניין צפוני, תל אביב מפת הגעה
סיליבוס ומידע כללי