עו`סים ורכזים בתחום מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) בקהילה - 2019
תאור הפעילות
סוג הפעילות כנסתחוםרווחה קהילה חברה קליטה
מועד פתיחה 04/03/2019מועד סיום05/03/2019
מועד סגירת הרשמה21/02/2019
מיקום הפעילותמלון גליליון